Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ

Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ


Atilla BÜYÜKGEBİZ

Öz Geçmişi

Ünvanı: Profesör Doktor

Eğitim Durumu

- 1967-1969 Diyarbakır Maarif Koleji

- 1969-1973 Eskişehir Maarif Koleji

- 1979 Doktora: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ankara

- 1983 Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ankara

- 1997 Yan Dal Uzmanlığı: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Middlesex Hastanesi Londra, Stanford Ünversitesi Tıp Fakültesi ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

Akademik Ünvanlar ve Alındığı Yıllar:

- 1987 Yrd.Doç:Hacettepe Üniversitesi

- 1988 Doçent:Hacettepe Üniversitesi

- 1996 Profesör:Dokuz Eylül Üniversitesi

Bugüne Kadar Bulunduğu Başlıca Görevler ve Tarihleri:

- 1986-1987 Sağlık Bakanlığı Gülveren Hasköy Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara b)1987 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), UNICEF, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ''İshalli Hastalıklar Kontrol Programı'' Ulusal Eğitim Komitesi üyeliği ve eğitmenliği ve Ankara, Gülveren Hasköy Eğitim ve Araştırma Merkezinde Türkiye'nin ilk ''İshal ve Ağızdan Sıvı Tedavisi Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin'' kurulması

- 1987-1990 Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi kuruculuğu ve başkanlığı

- 1987-1988 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Adölesan ünitesinde yardımcı doçent

- 1988 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Adölesan ünitesinde doçent

- 1989 Middlesex Hospital, Londra Pediatric Endocrinology ünitesinde fellow

- 1990-2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma bilim dalı başkanlığı ve kuruculuğu

- 1990-1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Endokrinoloji laboratuarı sorumluluğu

- 1990-1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu müdür yardımcılığı ve Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon program başkanlığı

- 1992-1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim yardımcılığı

- 2000-2004 seçici kurul üyeliği ve hocalığı

- 2004-2006 Kent Hastanesi (İzmir) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölüm kuruculuğu ve başkanlığı

- Acıbadem Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Büyüme ve Ergenlik Bölüm kuruculuğu ve başkanlığı,Pediatri Bölüm Başkanlığı

- 2006-Avrupa Çocuk Endokrin Derneği (ESPE) yönetim kurul üyeliği

- 2006-Avrupa Çocuk Endokrin Derneği (ESPE) bilimsel program hazırlama kurul üyeliği Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği (ESPE) kış okulu (winter school)

- 2007-2008 Avrupa Çocuk Endokrin Derneği(ESPE) Başkanı

Diğer Etkinlikler ve Sorumlulukları:

- 1991-1993 yıllarında Ege bölgesinde, Türkiyede ilk defa, Konjenital Hipotiroidi tarama testinin başlatılması ve sorumluluğu

- 2000- 2002 Osman Gazi Tıp Fakültesi Dergisi Editörler kurul üyeliği

- 'Türkiye Ulusal Büyüme Grubu' 2000-2003 yılları başkanlığı

- 2002-2004 'Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi' editörler kurul üyeliği,

- 2003- 'Pediatric Endocrine Reviews' dergisi editörler kurul üyeliği

- 1999-2006 'Ege Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği' kurucusu ve başkanı

- Sağlık Bakanlığı "İyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi ve tuzun iyotlanması programı" bilim komisyonu üyeliği

- Sağlık Bakanlığı "Konjenital Hipotiroidi" Tarama Programı bilim komisyonu üyeliği

- Sağlık Bakanlığı ve UNICEF "Adölesan Sağlığı programı" bilim komisyonu üyeliği

- 2006- Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism (JPEM) dergisi editörler kurul üyeliği

- Ülkemizde çocukluk çağı diyabetinde ilk diyebet pompası uygulanması (Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde)

- Acıbadem Hastanesi Çocuk Endokrin , Ergenlik ve Büyüme Merkezi Başkanlığı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sorumluluğu 2006

Kazandığı Ödüller

- 1977 Hacettepe Tıp Fakültesi en iyi intörnü seçilerek Prof.Dr.Gavin C.Arneil ile Royal Hospital for Sick Children,Glasgow,İskoçya'da İhsan Doğramacı bursu ile bir ay çalışma ödülü

- 1981 ECFMG sertifikası (Educational Commission for Medical Graduates,ABD)

- 1984 Cihad Tahsin Gürson vakfı Mansiyon ödülü

- WHO(Dünya Sağlık Örgütü) Hastalık Kontrol Eğitici Sertifikası

- Tubitak BAYG bursu ( Middlesex Hospital,Londra'da eğitim için)

- 1991 Karşıyaka Rotary kulübü tarafından Konjenital Hipotiroidi taraması nedeniyle verilen ödül

- 1992 Aydın Rotary kulübü tarafından Konjenital Hipotiroidi taraması nedeniyle verilen ödül

- 1993 XXI Middleeastern and Mediterranean Pediatric Society Meeting'de(Ortadoğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri toplantısı) ikinci en iyi poster ödülü

- 1994 Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği(ESPE) tarafından Stanford Üniversitesi, ABD Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji ünitesinde kısa süreli çalışma bursu (visiting scholarship)

- 1995 Wyeth Bilim Araştırma ödülü

- 1997 Wyeth Bilim Araştırma ödülü

- 1999 Merck pharmaceuticals büyüme hormonu araştırması Türkiye temsilcisi olarak seçilme

- 2000 Türkiye Diyabet vakfı en iyi araştırma ödülü (Tip1 Diyabetes Mellitus geliştirme riski açısından CTLA-4 polimorfizmi)

- 2002 Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Derneği toplantısı, Kayseri en iyi ikinci poster ödülü

Yurtiçi ve Yurtdışında Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

- Ulusal Endokrinoloji Derneği

- Ege Endokrinoloji Derneği

- Ege Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği (önceki dönem başkanı)

- Çocuk ve Adölesan Diyabet Derneği

- Milli Pediatri Derneği

- Çocuk ve Ergen Obesite Derneği

- Uluslar arası Büyüme Gurubu (KIGS)' üyeliği

- Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği- ESPE(2008 Başkanı, 2005-2008 yönetim kurulu üyeliği)

- Avrupa Çocuk Endokrin Derneği (ESPE) "Turner Syndrome Study " grubu üyeliği

- ISPAD(International Society for Pediatric and Adolescent Endocrinology)

- Adölesan Derneği kurucu üyeliği

Bilimsel Yayın listesi

Ulusal 150'den fazla yayını ve bildirileri mevcuttur.

Uluslararası araştırma makaleleri

- Abaci A, Bekem O, Unuvar T, Ozer E, Bober E, Arslan N, Ozturk Y, Buyukgebiz A.

Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus.

J Diabetes Complications. 2008 Sep-Oct;22(5):325-8. Epub 2008 Apr 16.

- Buyukgebiz A, Laron Z.

Genetic endocrine diseases. Foreword. Pediatr Endocrinol Rev. 2006 Aug;3 Suppl 3:423. No abstract available. Erratum in: Pediatr Endocrinol Rev. 2007 Sep;5(1):470.

- Bober E, Dundar B, Demir K, Abaci A, Cakmakçi H, Buyukgebiz A.

A non-endocrine cause of testicular enlargement mimicking precocious puberty: testicular microlithiasis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Nov;20(11):1237-40.

- Sagi L,Zuckerman-Levin N,Gawlik A,Ghizzoni L,Buyukgebiz A,Rakover Y,Bistritzer T,Hochberg Z. Clinical significance of the parental origin of the X chromosome in Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2007 92(3):846-52

- Darendeli,ler F,Aycan Z,Cetinkaya E,Vidinlisan S,Bas F,Bideci A, Buyukgebiz A, Yıldız M, Bundak R. Effects of Growth hormone on growth,insulin resistance and related hormones (ghrelin,leptin and adinopectin) in Turner syndrome.Horm Res 2007 68(1):1-7

- Abacı A,Bober E,Unuvar T,Atas A, Buyukgebiz A. Case report of two siblings with familial ovarian dysgenesis. Minerva Pediatr 2007 59(1):57-9

- Buyukgebiz A. Hypothlamic hamartoma,gelastic epilepsy and precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab 2007 20(3):377

- Hızlı S, Abacı A, Buyukgebiz B, Buyukgebiz A. Nutritional stunting. Pediatr Endocr Rev 2007 4:186-96 2006

- Unal E,Abacı A,Bober E, Buyukgebiz A. Efficacy and safety of oral alendronate treatment in children and adolescents with osteoporosis. J Pediatr Endocrinol Metab 2006 19(4):523-8

- Olmez D,Bober E, Buyukgebiz A,Cimrin D. The frequency of vit D insufficiency in healthy female adolescents. Acta Pediatr 2006 95(10):1266-9

- Abacı A,Ataş A,Bober E,Ates O,Hakgider G, Buyukgebiz A. Complex urogenital malformation associated with female pseudohermaphroditism:caudal dysgenesis syndrome. J Pediatr Endocrino Metab 2006 19(9):1171-4

- Buyukgebiz A. Newborn screening for congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab 2006 19(11):1291-8

- Abaci A, Buyukgebiz A. Gynecomastia: review. Pediatr Endocrinol Rev. 2007 Sep;5(1):489-99.

- Buyukgebiz A. The face of late-onset congenital adrenal hyperplasia.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Jun;20(6):667. 2005

- Dundar NO, Anal O, Dundar B, Ozkan H, Caliskan S, Buyukgebiz A.Longitudinal investigation of the relationship between breast milk leptin levels and growth in breast-fed infants. J Pediatr Endocrinol Metab. 2005 Feb;18(2):181-7

- Bober E, Buyukgebiz A,Verrotti A,Chiarelli F. Hypoglycemia,hypoglycemia unawareness and counterregulation in children and adolescents with type1 DM. J Pediatr Endocrinol Metab 2005 18(9):831-41

- Unal E,Abacı A,Bober E, Buyukgebiz A. Oral alendronate in osteogenesis imperfecta. Indian Pediatr 2005 42(11):1158-60

- Dundar B,Dundar N, Erci T, Bober E, Buyukgebiz A. Leptin levels in boys with pubertal gynecomastia. J Pediatr Endocrinol Metab 2005 18(10):929-34

- Darendeliler F,Berberoglu M,Ocal G,Adıyaman P,Bundak R,Ercan G,Can S, Bideci A,Yuksel B, Buyukgebiz A. Response to Growth hormone with respect to pubertal status on increased dose in idiopathic growth hormone deficiency:an anlysis of Turkish children in the KIGS database. J Pediatr Endocrinol Metab 2005 18(10):949-54

- Bober E, Buyukgebiz A.Hypoglycemia and its effects on the brain in children with type1 DM. Pediatr Endocrinol Rev 2005 2(3):378-82

- Genc S, Genc K, Sercan O, Kizildag S, Gulay Z, Atay T, Dundar B, Sakizli M, Analysis of cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) exon 1 polymorphism in patients with type 1 diabetes mellitus in a Turkish population.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2004 May;17(5):731-5.

- Buyukgebiz A. Topical testosterone treatment in idiopathic mikropenis. Pediatr Endocr Rev 2004 1(3):334-5

- Kavukcu S, Sahin B, Turkmen M, Soylu A, Lebe B, Buyukgebiz A Horseshoe kidney with mesangioproliferative glomerulonephritis and goiter. Turk J Pediatr. 2003 Oct-Dec;45(4):350-2.

- Dundar B, Bober E, Buyukgebiz A Successful therapy with L-T4 in a 5 year-old boy with generalized thyroid hormone resistance. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 Sep;16(7):1051-6.

- Buyukgebiz A, Bober E. Premature thelarche caused by plant growth factors. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 Feb;16(2):237.

- Buyukgebiz A. Congenital hypothyroidism clinical aspects and late consequences. Pediatr Endocrinol Rev 2003 1(2):185-90

- Dundar B, Ercal D, Bober E, Berk T A. Amelogenesis imperfecta with growth hormone deficiency in a 12 year-old boy. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002 May;15(5):659-62.

- Cemeroglu AP, Buyukgebiz A Psychogenic diabetes insipidus in toddlers with compulsive bottle-drinking: not a rare entity. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002 Jan;15(1):93-4. 2001

- Ober E, Kovanlikaya A, Buyukgebiz A. Primary antiphospholipid syndrome: an unusual cause of adrenal insufficiency. Horm Res. 2001;56(3-4):140-4.

- BuyukgebizA Cemeroglu AP, Bober E, Mohn A, Chiarelli F. Factors influencing remission phase in children with type 1 diabetes mellitus.J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 Nov-Dec;14(9):1585-96. Review.

- Vuissoz JM, Deladoey J, Buyukgebiz A, Cemeroglu P, Gex G, Gallati S, Mullis PE.New autosomal recessive mutation of the TSH-beta subunit gene causing central isolated hypothyroidism.J Clin Endocrinol Metab. 2001 Sep;86(9):4468-71.

- Cemeroglu AP, Bober E, Dundar B, Buyukgebiz A. Autoimmune polyglandular endocrinopathy and anterior hypophysitis in a 14 year-old girl presenting with delayed puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 Jul-Aug;14(7):909-14.

- Cemeroglu AP, Bober E, Buyukgebiz A. Prolonged hypocalcemia in a 2 month-old boy unmasking maternal diagnosis of primary hyperparathyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 Jun;14(6):785-7.

- Buyukgebiz A, Dundar B, Bober E, Buyukgebiz B. Helicobacter pylori infection in children with constitutional delay of growth and puberty.J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 May;14(5):549-51.

- Bober E, Dundar B,BuyukgebizA. Partial remission phase and metabolic control in type 1 diabetes mellitus in children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 Apr;14(4):435-41.

- Buyukgebiz A, Saylam G, Dundar B, Bober E, Unal N, Akcoral A.Dilated cardiomyopathy as the first early complication in a 14 year-old girl with diabetes mellitus type 1. J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 Sep-Oct;13(8):1143-6.

- Dundar B, Akcoral A, Saylam G, Unal N, Mese T, Hudaoglu S, Buyukgebiz B, Bober E, Buyukgebiz A. Chronic hypoxemia leads to reduced serum IGF-I levels in cyanotic congenital heart disease.J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 Apr;13(4):431-6.

- Buyukgebiz A, Bober E. Retesting of patients with isolated growth hormone deficiency (IGHD) using provocative tests and reevaluation of them after termination of therapy. J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 Feb;13(2):223-4.

- Ozkan H, Aydin A, Demir N, Erci T, Buyukgebiz A.Associations of IGF-I, IGFBP-1 and IGFBP-3 on intrauterine growth and early catch-up growth. Biol Neonate. 1999 Nov;76(5):274-82.

- Buyukgebiz B, Uguz A, Bober E, Buyukgebiz A . Precocious puberty in a patient with indicanuria. J Pediatr Endocrinol Metab. 1999 Jul-Aug;12(4):561-3.

- Buyukgebiz A, Aydin A, Dundar B, Yorukoglu K.Localized lipoatrophy due to recombinant growth hormone therapy in a child with 6.7 kilobase gene deletion isolated growth hormone deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 1999 Jan-Feb;12(1):95-7.

- Deladoey J, Fluck C, Buyukgebiz A, Kuhlmann BV, Eble A, Hindmarsh PC, Wu W, Mullis PE."Hot spot" in the PROP1 gene responsible for combined pituitary hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 1999 May;84(5):1645-50. 43.Korkmaz KS, Sercan OH, Yazicioglu MV, Sakizli M, Darcan S, Buyukgebiz A.A Turkish family with 6.7 Kb deletion associated with isolated growth hormone deficiency type 1A. Turk J Pediatr. 1997 Jan-Mar;39(1):99-104.

- Kavukcu S, Bober E, Akhunlar H, Fadiloglu M, Buyukgebiz A.Effects of recombinant human growth hormone on urinary enzyme excretion of growth hormone deficient children. J Pediatr Endocrinol Metab. 1997 Nov-Dec;10(6):629-31.

- Anal O, Akkoc N, Sen A, Yesil S, Yuksel F, Buyukgebiz A.MHC class I antigen expression in patients with IDDM and their siblings. J Pediatr Endocrinol Metab. 1997 Jul-Aug;10(4):391-4.

- Sen A, Buyukgebiz A.Albumin excretion rate, serum insulin-like growth factor-I and glomerular filtration rate in type I diabetes mellitus at puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 1997 Mar-Apr;10(2):209-15.

- Buyukgebiz A, Bober E, Buyukgebiz B.Vitamin A and beta carotene levels in constitutional delay of growth and puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 1997 Jan-Feb;10(1):51-4.

- Kavukcu S, Turkmen M, Eroglu Y, Canda T, Yorukoglu K, Igci E, Buyukgebiz A.Renal, gastric and thyroidal amyloidosis due to familial Mediterranean fever. Pediatr Nephrol. 1997 Apr;11(2):210-2.

- Uysal K, Uguz A, Olgun N, Sarialioglu F, Buyukgebiz A. Hyperglycemia and acute parotitis related to L-asparaginase therapy. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 Nov-Dec;9(6):627-9.

- Buyukgebiz A,Ercal D,Bober E.Sotos syndrome with septo-optic dysplasia. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 Jul-Aug;9(4):497-9.

- Sercan OH, Korkmaz KS, Yazicioglu MV, Sakizli M, Buyukgebiz A.Two brothers with a 7.0 kb gene deletion associated with isolated growth hormone deficiency type 1A. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 May-Jun;9(3):423-7.

- Bober E, Ozer E, Akgur F, Buyukgebiz A. Bilateral breast masses and bloody nipple discharge in a two year-old boy. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 May-Jun;9(3):419-21.

- Derebek E, Biberoglu S, Kut O, Yesil S, Saydam S, Yilmaz M, Yenici O, Igci E, Gokce O, Canda S, Buyukgebiz A, Dogan AS, Durak H. Early and delayed thallium-201 scintigraphy in thyroid nodules: the relationship between early thallium-201 uptake and perfusion. Eur J Nucl Med. 1996 May;23(5):504-10.

- Buyukgebiz B, Eroglu Y, Buyukgebiz A.Anthropometric and nutritional evaluation of short statured children from low socio-economic class. J Pediatr Endocrinol Metab. 1996 Mar-Apr;9(2):189-92.

- Buyukgebiz B, Eroglu Y, Kovanlikaya I, Sen A, Buyukgebiz A.Maroteaux-Lamy syndrome associated with growth hormone deficiency.J Pediatr Endocrinol Metab. 1995 Oct-Dec;8(4):305-7.

- Buyukgebiz A.Treatment of constitutional delayed puberty with a combination of testosterone esters.Horm Res. 1995;44 Suppl 3:32-4.

- Alkin T, BuyukgebizA, Baykara A.Psychosocial considerations in the management of late-diagnosed male pseudohermaphroditism.Turk J Pediatr.1994 Oct-Dec;36(4):303-8.

- Buyukgebiz A, Oktay S. The role of TRH-stimulated prolactin responses in distinguishing gonadotropin deficiency from constitutional delayed puberty.J Pediatr Endocrinol. 1994 Oct-Dec;7(4):325-30.

- BuyukgebizA, Eroglu Y, Karaman O, Kinik E.Biacromical and biiliac length and chest circumference measurements of male Turkish adolescents according to biological maturation. Acta Paediatr Jpn. 1994 Feb;36(1):84-7.

- BuyukgebizA, Eroglu Y, Karaman O, Kinik E.Height and weight measurements of male Turkish adolescents according to biological maturation. Acta Paediatr Jpn. 1994 Feb;36(1):80-3. 1993

- BuyukgebizA.Treatment of constitutional delayed puberty with a combination of testosterone esters. Turk J Pediatr. 1993 Oct-Dec;35(4):271-5.

- BuyukgebizA, Kovanlikaya I.Oxandrolone therapy in skeletal dysplasia. Turk J Pediatr. 1993 Jul-Sep;35(3):189-96.

- Buyukgebiz A, Oren H, Unsal E, Akcoral A, Ozen E, Sakizli M. A case of mixed gonadal dysgenesis with 45 X/46 XY karyotype and aortic coarctation. J Pediatr Endocrinol. 1993 Apr-Jun;6(2):191-6.

- Tamugur E, Oren B,Buyukgebiz>A. A case report: familial hypoalphalipoproteinemia. J Pediatr Endocrinol. 1993 Apr-Jun;6(2):185-90.

- Buyukgebiz A, Ciliv G, Kinik E.Lipids and lipoproteins in the sexual maturation stages of male adolescents.Turk J Pediatr. 1991 Jan-Mar;33(1):19-25.

- Buyukgebiz A, Kinik E. Acute maxillary sinusitis treated with cefaclor. Mikrobiyol Bul. 1990 Oct;24(4):379-82. Turkish.

- Tse WY, Buyukgebiz A, Hindmarsh PC, Stanhope R, Preece MA, Brook CG.Long-term outcome of oxandrolone treatment in boys with constitutional delay of growth and puberty.J Pediatr. 1990 Oct;117(4):588-91.

- Buyukgebiz A, Hindmarsh PC, Brook CG. Treatment of constitutional delay of growth and puberty with oxandrolone compared with growth hormone. Arch Dis Child. 1990 Apr;65(4):448-9.

- BuyukgebizA, Kinik E.Sotos syndrome presenting with epilepsy. Turk J Pediatr. 1990 Jan-Mar;32(1):59-63. Review.

- Buyukgebiz A, Kinik E. Nipple development in female puberty. Turk J Pediatr. 1989 Oct-Dec;31(4):275-9.

- Guvenc H, Yurdakok M, Kinik E,Buyukgebiz A. The incidence of pubertal gynecomastia in boys living in the Ankara region. Turk J Pediatr. 1989 Apr-Jun;31(2):123-6.

- Kinik E, Karaman O, B>uyukgebiz>A. Determination of various parameters of sexual maturity in adolescent boys in Ankara.Turk J Pediatr. 1987 Oct-Dec;29(4):217-26.

- Buyukgebiz A, Kinik E, Berkman E. Childhood and adolescent acute maxillary sinusitis. Mikrobiyol Bul. 1987 Oct;21(4):251-6. Turkish.

- Buyukgebiz B, Buyukgebiz A, Kanra G, Kinik E. Acute maxillary sinusitis treated with spiramycin. Mikrobiyol Bul. 1987 Jul;21(3):181-4. Turkish.

- Buyukgebiz A, Kinik E.Acne vulgaris in adolescence. Turk J Pediatr. 1987 Apr-Jun;29(2):95-100.

Uluslararası Konferansları

Uluslar arası toplantılarda 4 Oturum Başkanlığı yapmıştır

- Is there a role for GH therapy in bone dysplasia? GH and Growth Factors in Endocrinology 25th International Symposium. İstanbul Convention&Exhibition Center, İstanbul 24-25 April 1998

- Diabetes in children and adolescents. Adult Consequences of Childhood Endocrine Disease 2nd International Congress. Athens-Greece, 6-8 May 2004

- Rickets is Not what it Used to be. 43rd Annual meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Basel, Switzerland, 10-13 September,2004

- Award session. 46th Annual Meeting of the European Society fot Pediatric Endocrinology Helsinki,Finland, 27-30 June 2007

- Pediatrik Endokrin ve Adölesan konularını kapsayan Uluslararası 7 Konferans vermiştir

- Buyukgebiz A. Endocrine aspects of thalassaemia. 15th Symposium on Growth Hormone and Endocrinology Malta 2-3 April 2004

- Buyukgebiz A. Hypothyroidism/Hyperthyroidism. ESPE Winter School,Vilnius, 21-27 Februrary 2004

- Buyukgebiz A. Sex Differentiation. ESPE Winter School, Vilnius, 21-27 February 2004

- Buyukgebiz A. Congenital hypothyroidism-clinical aspects-late consequences. Pediatric Thyroidology. International Symposium. İzmir October 30- November 1, 2003

- Buyukgebiz A. Sex Differentiation. ESPE Winter School, Minsk, 15-21 Februrary 2003

- Buyukgebiz A. Hypothyroidism. ESPE Winter School, Minsk, 15-21 Februrary 2003

- Buyukgebiz A. Hypothyroidism .ESPE Winter School Izmir 1-6 March 2002

- Büyükgebiz A. Congenital hypothyroidism International Pediatric Endocrinology Meeting Sofia Bulgaria June 2006

- Pediatrik Endokrin ve Adölesan konularını kapsayan Uluslararası 8 Eğitim Semineri vermiştir

- Buyukgebiz A. Basic Endocrinology and Growth. Teacher's cases. ESPE Winter School,Vilnius, 21-27 Februrary 2004

- Buyukgebiz A. Growth and Puberty, Diabetes. Teacher's cases ESPE Winter School,Vilnius, 21-27 Februrary 2004

- Buyukgebiz A. Working groups.. Teacher's cases. ESPE Winter School,Vilnius, 21-27 Februrary 2004

- Buyukgebiz A. Basic Endocrinology and Growth .Teacher's cases. ESPE Winter School, Minsk, 15-21 Februrary 2003

- Buyukgebiz A. Growth and Puberty. ESPE Winter School, Teacher's cases. Minsk, 15-21 Februrary 2003

- Buyukgebiz A. Case presentation by students. ESPE Winter School, Minsk, 15-21 Februrary 2003

- Buyukgebiz A. Case presentation by students. Hypothyroidism .ESPE Winter School Izmir 1-6 March 2002

Kitaplar

- 2001 -Buyukgebiz A, Özerkan E. Çocuklarda Büyüme Hormon Tedavisi. Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M. Endokrinoloji El Kitabı. 3. Bölüm Büyüme. İzmir 2001;125-128

Buyukgebiz A. Puberte Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M. Endokrinoloji El Kitabı. 3. Bölüm Büyüme. İzmir 2001;129-142

Buyukgebiz A. Konjenital Hipotiroidi Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M. Endokrinoloji El Kitabı. 3. Bölüm Büyüme. İzmir 2001;255-259

Buyukgebiz A. Endokrin sistem muaynesi ve Pubertenin Değerlendirilmesi. Pediatri Kliniğine Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları 2001;245-259

- 2002 - Buyukgebiz A. Adölesan Tanımı ve Fiziksel Gelişimi. Adölesan Sağlığı ve Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002; 9-14

- 2003 - Buyukgebiz A, Böber E. Gecikmiş Puberte ve Diğer Pubertal Sorunlar. Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S. Pediatrik Endokrinoloji.. Ankara 2003;189-215

- 2004 - Ergen Sağlığı ve Gelişimi Cep Kitabı. Sağlık Bakanlığı yayınları, Ankara

- 2004 - Pubertenin Değerlendirilmesi. Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı. 5-17, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara

- 2006 - Köprüden Geçerken:Ergenlik Dönemi ve Sorunları 2006, Optimist yayınları,İstanbul

- 2007 - Neonatal Screening-Hypothyroidism in infants,children and adolescents. Diseases in Childhood and Adolescence (eds) Krassas G, Rivkees S, Kiess W. Karger Basel,New York 2007,pp 128-141

Uluslararası Dergilerde 'Editoreal Board' Üyelikleri

- Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism

- Pediatric Endocrine Reviews

- Journal of Pediatric Endocrinolgy (Associate Editor)

Resmi Web Sitesi : www.cocuk-endokrin.com

Sayfa Başına DönYan Dal Hizmetleri


0-18 Kliniğimiz; 0-18 yas grubunda koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıklarının değerlendirme, teşhis, tedavi ve izlemi önceliğinde, iki yönde özelleşmiş (yan dal uzmanlığı) sağlık hizmetleri sürdürmek üzere yapılanmıştır


İLETİŞİM


Web Tasarım & SEO by : NETHİZMET