Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ

Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ

0-18 Klinik'te Beslenme ve Okul Performansı Güçlendirme

Yaygın olarak inanıldığı gibi, bilimsel araştırmalar da beslenme ile okul performansı arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Okul performansı, kaydolma, devamlılık, başarı, sınıf içi davranışlar, okula gitmeme gibi bileşenlerden oluşur. Pek çok çalışmada da açlık, yetersiz besin alımı, boy kısalığı ve zayıflık ile okul performansı arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

Beyin normal fonksiyonlarını sürdürebilmek için pek çok besin maddesine (öğesine) ihtiyaç duyar. Özellikle glikoz başta olmak üzere vitaminler, mineraller ve amino asitler bu nedenle çok önemlidir.


Beyin hücreleri arasında ilişki kuran "özel ileti maddeleri"nin (nörotransmitterler) ve beyini oluşturan diğer yapıların sağlıklı olabilmesi için proteinler daha da detayı ile amino asitler gereklidirler. Tek bir besin öğesinin bile eksikliği beyin biyokimyasını olumsuz etkileyebilmektedir. Bunu mental/duygusal ve davranışsal bir bozukluk olarak görebilmekteyiz.
Besin yetersizliği, demir, çinko ve iyod başta olmak üzere mikro besin öğesi (mikronutrient) eksiklikleri ve kahvaltı, okul performansı üzerinde etkinliği ispatlanmış başlıca konulardır. Yetersizliklerinde çocukların algılama-kavrama kapasitesi belirgin derecede etkilenmektedir. Besin yetersizliğinde ise öğrenme yeteneği/kapasitesi ciddi olarak olumsuz etkilenmektedir.


Günümüz koşullarında çocuklarımız çok yoğun içerikli akademik bir yük altındalar. Özellikle eğitim sistemimizden kaynaklanan sınav stresi ve sınava hazırlık temposu içinde ne yeterli beslenebilmekte ne de yeterli dinlenebilmektedirler. Hem bedenlerini hem de ruhlarını besleyebilmek mümkün olamamaktadır. Bu program, onlara destek olmak amacıyla hazırlanan gerek fizyolojik gerek psikolojik özelliklerin bütünleştirildiği özel bir değerlendirme, izlem ve tedavi/destek programıdır.


Yan Dal Hizmetleri


0-18 Kliniğimiz; 0-18 yas grubunda koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıklarının değerlendirme, teşhis, tedavi ve izlemi önceliğinde, iki yönde özelleşmiş (yan dal uzmanlığı) sağlık hizmetleri sürdürmek üzere yapılanmıştır


İLETİŞİM


Web Tasarım & SEO by : NETHİZMET