Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ

Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ

Biz Kimiz?

0-18 Klinik'te tıbbi sorumluluk ve hizmetler Prof. Dr. Benal Büyükgebiz ve Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz tarafından yürütülmekte ve paylaşılmaktadır. Multi-disipliner yaklaşım gerektiği koşulda konuyla ilgili Yan Dal Uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınmakta, hasta doğru kaynağa yönlendirilmekte ya da konsültasyonlar 0-18 Klinik'te gerçekleştirilmektedir.

0-18 Klinik'in Vizyonu

Anne-baba olarak çocuklarınızı sağlık sorunlarında pek çok sağlık kurumuna götürebilirsiniz. Yapılan araştırmalar sağlık kurumu tercihinde sıklıkla yakınlığı, kurumun yeni hizmete başlamış olması, temizliği, teknolojik üstünlükleri veya doktorlarının nitelikleri ya da tam zamanlı oluşu gibi nedenler dikkate alındığını göstermektedir. Bütün bu nedenlerde tercih nedeni "memnuniyet" kavramına dayanır. Ancak çağdaş ve gelişmiş sağlık hizmetlerinde "hasta ve hasta yakını memnuniyeti"nin önüne geçen bazı özellikler daha olmalıdır. Bir konuda güvenilir olmak; bu alanda bütünleştirilmiş multi-disipliner (çok yönlü) hizmet sunmak. Bu nedenle tercih edilir olmak. Bu da özellikle sağlık hizmetlerinde özelleşmiş hizmet sunumunu gerektirir. İşte 0-18 Klinik bu vizyonla kuruldu.

0-18 Klinik'in Misyonu

Çocukluk yaş grubunu karakterize eden en önemli fizyolojik özellik büyüme ve eşlik eden gelişme sürecidir. Genetik potansiyelinin belirlediği büyüme sürecindeki her çocuğun büyüme ve gelişmesi, beslenme ve hormonlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili etkiler altında şekillenir. Bu nedenle, 0-18 yaş grubundaki her bebek, çocuk ve ergen büyüme ile ilgili az yada çok sorun yaşar.

Her anne-baba çocuğunun beslenmesini, boy ve kilosu ile değerlendirdiği büyüme ve gelişmesini sürekli olarak diğer çocuklarla karşılaştırır. En iyi beslenen, gelişen ve büyüyen çocuğun kendi çocuğu olmasını ister. Çocuğunu en iyi şekilde beslemek, en uygun koşullarda büyümesini sağlamak konusunda tedirgindir. Farklılıklara karşı çok hassastır. SORUN YAPAR.

Ancak, büyüme bir süreçtir. Çok özel değişkenlikleri vardır. Büyüme parametrelerinin süreç içindeki değişimlerinin çok dikkatlice değerlendirilmesi, detaylar üzerinde önemle durulması gerekir. Ancak bu nitelikte değerlendirme genellikle rutin hizmet akışı, yoğun hasta yükü, muayene süresinin kısıtlılığı, kesitsel değerlendirmeler ve izleyenlerin sürekli değişkenliği (her zaman aynı hekimin hastayı görememesi) gibi nedenlerle rutin hizmet sunan kurumlarda gerçekleştirilememektedir. İzlem yetersizliği ortaya çıkmakta ve sorun daha uzun süreç içinde değerlendirilerek tanımlanabilmektedir. Büyümenin süregelen bir biyolojik değişim olması nedeniyle ne yazık ki sıklıkla çocuğun büyümesi olumsuz etkilenebilmektedir.

Ayrıca büyüme, beslenme ve hormonların etkisi ile genetik potansiyel doğrultusunda şekillenir. Birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ancak, üniversite kliniklerinde bile çocuklar ayrı disiplinler tarafından tek yönlü değerlendirilir (Sosyal Pediatri, Gastroenteroloji veya Endokrinoloji bölümlerinde.)

İstanbul'da ve Türkiye'de büyüme ve büyüme ile ilgili faktörler veya büyümeyi etkileyen hastalıklar konularında özelleşmiş, beslenme, beslenme ve emilim bozuklukları, iştahsızlık (iştah bozuklukları), büyüme-gelişme farklılıkları, büyümeyi etkileyen hormon hastalıkları ve büyüme gerilikleri, ergenlik ve ergenlikte büyüme farklılıkları konularında özelleşerek multidisipliner yaklaşımla hizmet sunan, "merkez" oluşturmuş bir sağlık kurumu yoktur. İşte 0-18 Klinik'in misyonu, bu önceliklerle ve yaklaşımla sağlık hizmeti sunmaktır.Benal BÜYÜKGEBİZ www.istahsizcocuk.com
Atilla BÜYÜKGEBİZ www.cocuk-endokrin.com

Yan Dal Hizmetleri


0-18 Kliniğimiz; 0-18 yas grubunda koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıklarının değerlendirme, teşhis, tedavi ve izlemi önceliğinde, iki yönde özelleşmiş (yan dal uzmanlığı) sağlık hizmetleri sürdürmek üzere yapılanmıştır


İLETİŞİM


Web Tasarım & SEO by : NETHİZMET