Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ

Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ

0-18 Klinik'te Büyüme Geriliği - Ergenlik ve Ergenlik Bozuklukları

Bu alanda sunduğumuz sağlık hizmetleri başlıca iki grupta toplanabilir.

1. Normal büyüme ve Büyüme gerilikleri

2. Normal ergenlik ve ergenlik sorunları/bozuklukları


Ünitemizin Amaçları

- Büyüme geriliği olan çocuklarımıza geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmak.

- Büyüme geriliği ilgili yeni teşhis ve tedavi alternatiflerini hastalara sunmak.

- Büyüme geriliklerinin erken teşhis ve tedavisi için yeni projeler, olanaklar ve stratejiler geliştirmek.

- Büyüme gerilikleri ile ilgili araştırmalar yapmak.

- Ergenlik sorunlarının erken teşhisi ve tedavisini yapmak ve izlemini sürdürmek

- Ergenlik sorunlarının erken teşhis ve tedavisi için yeni projeler, olanaklar ve stratejiler geliştirmek.

- Ergenlik sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak.

- Ergenlik sürecinde ergen ve anne-babaları karşılaştıkları sorunlarda doğru ve güvenilir kaynaklara yönlendirmek.Normal Büyüme- Büyüme Gerilikleri

- Boy kısalığı

-Yapısal boy kısalığı

- Ailevi boy kısalığı

- Büyüme hormonu eksikliği (hipopituitarizm)

- İnsülin-benzeri büyüme faktörü eksikliği

- İntrauterin büyüme geriliği

- Düşük doğum tartılı bebek (SGA)

- Anormal uzun boylu çocuk

- Endokrin kaynaklı obezite

- Silver-Russel SendromuNormal Ergenlik ve Ergenlik Sorunları / Bozuklukları

- Erken ergenlik

- Gecikmiş ergenlik

- Ergenlik duraklaması

- Adet gecikmeleri ve düzensizliği

- Polikistik over sendromu

- displazi/McCune-Albright Sendromu


Yan Dal Hizmetleri


0-18 Kliniğimiz; 0-18 yas grubunda koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıklarının değerlendirme, teşhis, tedavi ve izlemi önceliğinde, iki yönde özelleşmiş (yan dal uzmanlığı) sağlık hizmetleri sürdürmek üzere yapılanmıştır


İLETİŞİM


Web Tasarım & SEO by : NETHİZMET