Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ

Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ

0-18 Klinik'te Kemik ve Osteoporozdan Korunma

Çocukluk yaş grubunda beslenme ile erişkin yaş grubu hastalıkları arasında ilişki son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konudur. Osteoporoz, yaygın olarak erişkin yaş grubu hastalığı olarak bilinse de önlenmesinde tek çözüm yolu, çocukluk yaş grubunda sağlıklı kemik yapısının oluşturulmasıdır..

Kemik sağlığının en önemli bileşeni, kemikte kalsiyum başta olmak üzere mineral depolanması diğer bir ifade ile kemik mineral yoğunluğudur. Kemikte mineral depolanması bazı değiştirilemeyen faktörler ile daha az sayıda olmak üzere değiştirilebilir faktörlere bağlıdır. Örneğin, kemik yoğunluğu cinsiyet ve genetik özelliklerden önemli derecede etkilenir.


Ancak bunlar değiştirilemezler. Spor yapmak ve beslenme ise kemik sağlığını etkileyen değiştirilebilir faktörlerin başında gelir. Bu yaklaşımla baktığımızda gerek erişkin gerek ise çocukluk yaş grubunda en önemli kemik sağlığı faktörü beslenmedir.

Erişkin yaş grubunda osteoporozun yol açtığı eğilme ve ağrılar, genellikle çocuklarda görülmez. Çocuklarda sık ve kolay kemik kırılmaları kemik sağlığı ile ilgili olarak en önemli belirtidir. Ayrıca süt ve süt ürünlerinden uzak duran çocuk erişilebileceği "maksimum kemik kitlesine" ulaşamaz. Erişkin yaşlarda osteoporoz çok daha kolay ve kısa zamanda gelişir. Hayat boyunca kemik sağlığı, çocukluk yaş grubunda kemik sağlığına verilen önem ve bu konudaki bilinç ile ilişkilidir.


Besin yetersizliği, demir, çinko ve iyod başta olmak üzere mikro besin öğesi (mikronutrient) eksiklikleri ve kahvaltı, okul performansı üzerinde etkinliği ispatlanmış başlıca konulardır. Yetersizliklerinde çocukların algılama-kavrama kapasitesi belirgin derecede etkilenmektedir. Besin yetersizliğinde ise öğrenme yeteneği/kapasitesi ciddi olarak olumsuz etkilenmektedir. Bütün bu nedenlerle bu özel programımızda çocuklarımızın kemik sağlığı açısından değerlendirilmesi, tedavisi ve izlemi amaçlanmıştır.


Yan Dal Hizmetleri


0-18 Kliniğimiz; 0-18 yas grubunda koruyucu sağlık hizmetleri ile çocuk sağlığı ve hastalıklarının değerlendirme, teşhis, tedavi ve izlemi önceliğinde, iki yönde özelleşmiş (yan dal uzmanlığı) sağlık hizmetleri sürdürmek üzere yapılanmıştır


İLETİŞİM


Web Tasarım & SEO by : NETHİZMET